Det vi tror på

Hvorfor er Liberal Alliance egentlig opstået, og hvad er det, vi tror på? Det kan du blive lidt klogere på her på siden. Siden partiets begyndelse har vi haft fire mærkesager, der fungerer som pejlemærker. Det er de fire områder, hvor vi mener, det er vigtigst at rykke Danmark, for at få et friere, rigere og mere positivt samfund. Med de fire mærkesager som rettesnor, vil vi altid have et værktøj til at vurdere om nye politiske forslag trækker Danmark i en mere liberal retning.

Hvad er det, Liberal Alliance vil have MERE af og MINDRE af? Hvad skal være HØJERE og hvad skal være LAVERE? Se og læs mere hér om vores fire mærkesager.

Når vi hele tiden taler så meget om frihed, er det fordi vi grundlæggende tror på, at du kan en hel masse selv. Det kan vi alle. Vi danskere er faktisk rigtig gode til at tage ansvar for os selv og hinanden. Det kan vi godt være stolte af.

Derfor skal vores liv ikke reguleres i detaljer med forbud og fjollede regler. Det er ikke staten eller myndighederne, der skal diktere, hvordan du lever dit liv – det styrer du bare selv. Den bedste til at bestemme over dit liv er dig selv, så det skal du selvfølgelig have friheden til.


Synes du også, at du betaler ret meget i skat? Så er det nok fordi, at vi i Danmark ud over vores skat, der i forvejen er høj, også betaler høje afgifter på rigtig mange ting, og tilsammen giver det verdens højeste skattetryk. Det er et verdensmesterskab, vi ikke er stolte af i Liberal Alliance!

For de høje skatter står i vejen for vækst og udvikling. Det kan ikke betale sig for Danmark, at skatterne er så høje, da det for flere danskere ikke kan betale sig at tage et arbejde, og for dem hvor det kan betale sig at arbejde, er der bare ikke nok motivation til at give den en ekstra skalle. Vi tror derfor på, at den bedste velfærd er at lade dig beholde nogle flere af dine penge selv.Når vi i Liberal Alliance hele tiden taler så meget om vækst, så er det fordi vi ønsker et stærkt og rigt Danmark, der kan blive ved med at konkurrere med landene omring os. Den økonomiske vækst i Danmark er desværre gået i stå. Vækst skaber nye arbejdspladser og en sund og positiv dynamik i samfundet. Derfor skal vi give virksomhederne bedre vilkår, så de klarer sig godt, skaber vækst og beskæftigelse.

Alt for meget arbejde i den offentlige sektor er tomt og overflødigt arbejde. Ligegyldigt papirnusseri, tunge og indviklede regler, langsommelig sagsbehandling, registrering og kontrol. Det kan vi sagtens gøre bedre.

Vi kan begynde med at vise tillid til dem, der hver dag passer på os alle sammen, så kan de koncentrere sig om deres kerneopgave, og vi kan få mere gladere offentligt ansatte og en bedre service på samme tid. Det er vist det man kalder en win-win-situation!