Jan Ilum

Født: 1959

Bopæl: Helsingør

Opvokset: Helsingør, Espergærde og Ålsgårde

Civilstatus: Samlevende, far til 4 samt 2 børnebørn

Uddannelse: Bank- finansuddannet samt psykoterapeut (behandlingssted for spiseforstyrrelser)

Beskæftigelse: Helsingør Kommune – SSI/bosted, Helsingør Håndbold – bestyrelsen.

Hvorfor stiller du op for dit parti og ikke et af de andre?

LA var det eneste parti, der gik til FV-15 med en konkret 2025-plan. En plan som tog sigte på, at sænke det samlede skatte- og afgiftstryk – En forenkling af vort skatte- og afgiftssystem – En afbureaukratisering og en mere effektiv administration, som konverteres til ”varme hænder”

Hvad er Helsingørs største problem, og hvordan vil du løse det?

Vi har relativt begrænset med jord, som kan bebygges. For Helsingørs vedkommende bygges boliger by- og kystnært. Idræts- og uddannelsesfaciliteter etc placeres længere ude således, at tilgængeligheden for flere borgere/byer bliver lettere. Den massive færgetrafik på Kongevejen udgør en barriere i byen med kødannelser til følge helt ud til motorvejen. En HH-tunnelforbindelse er løsningen på dette

Hvad er det bedste ved Helsingør?

Vores kommune har bare alt! – Vi har en unik beliggenhed i Øresundsregionen – En region med 4 mio. mennesker – hvor vi udgør et centralt ”brohoved” sammen med Helsingborg, Malmø og København.

Hvordan kan netop du som politiker gøre Helsingør bedre?

Vil arbejde for en veltrimmet kommune med fokus på sine kerneopgaver og en effektiv administration. En HH-tunnelforbindelse er rykket nærmere (regeringsniveau DK/S) Vi bør allerede nu forholde os til. at HH kan blive en realitet i 2030. Den øgede mobilitet vil skabe et større arbejdsmarked.

Hvad skal vælgerne passe på, når de sætter kryds

Du skal ikke sætte dit ”X” ved et parti, som ikke tror på –  at skatte- og afgiftslettelser, reformer og afbureaukratisering giver mere VELFÆRD – Alle skattelettelser er gode skattelettelser.

Start typing and press Enter to search