Aishah Yatim

Født: 21. oktober 1965

Bopæl: Helsingør

Opvokset: Malaysia

Civilstatus: Single

Uddannelse: Ernæringsassistent

Beskæftigelse: Ernæringsassistent hos Det Danske Madhus

Hvorfor stiller du op for dit parti og ikke et af de andre?

Jeg stiller op for liberal alliance, fordi jeg vil sætte fokus på menneske frem for systemet. Vi skal fokusere på det enkelte menneskes behov og ønske. Et menneskes liv er ikke myndighedernes ansvar, hvordan livet skal leve. Vi skal ud af systemtænkning. Mindre bureaukrati og mere effektivitet. Frihed til at tage ansvar i eget liv. Frihed til at vælge hvordan man vil leve sit liv.  vil gerne være med til en friere og rigere Helsingør. Gør helsingør mere attraktiv og innovativ by. helsingør som en levende og spændende for borgerne, tilflytter og turister.

Hvad er Helsingørs største problem, og hvordan vil du løse det?

Helsingørs største problemer er integration og kriminalitet. integration er forfejlet i helsingør. kommune bruger enorm ressourcer for integration uden at have en holdbar effekt for de involverede. Udfordringer med integration skal løses ved at kommune handler anderledes i fremtiden

 • Integration er et personligt ansvar
 • ligestilling mellem kønnene
 • Åbenhed for at lære noget nyt
 • uddannelse
 • Flere skal i arbejde
 • Mulighed for at leve udenfor parallelsamfund
 • lidestillet på lige fod med danskerne.
 • Fast og fair udlændingepolitik

kriminalitet blandt unge mænd med ikke vestlig baggrund ligger i top i helsingør. Det fleste kriminalitet er banderelateret. Unge mænd med ikke vestlig baggrund er de nemmeste offer for at tilslutte sig bandene og begå kriminalitet. det kan være flere grunde til at Unge med ikke vestlig baggrund falder i kriminalitet, det kan være f,eks; 

 • Manglende selvværd/selvtillid
 • manglende tætte kontakt og relationer med de nærmeste familie/pårørende, ,
 • Manglende uddannelse og arbejde
 • Følelser af at ikke høre til det samfund de lever i,
 • Psykisk sygdomme og misbruge
 • At blive svigtet som børn, 
 • Har ikke fornemmelse af konsekvenser af sin egen handling.

Hvad er det bedste ved Helsingør?

Det bedste ved Helsingør er helt klar kulturlivet. Der er oceaner af kulturelle begivenheder for alle aldre og interesser.

Hvordan kan netop du som politiker gøre Helsingør bedre?

Jeg vil gør helsingør bedre ved at gøre den mere attraktiv by/kommune til at starte en virksomhed. Gøre det enklere og fleksible for selvstændige og erhverv drivende til at realisere deres drømme. Bedre infrastruktur for kollektiv transport og vejnet. Bedre sundhed for både fysisk og psykisk,

Hvad skal vælgerne passe på, når de sætter krydset?

Jeg vil sige at vælgerne skal tænke anderledes når de sætte krydset d, 16 november. Forandringen som vi ønsker os, kan ikke ske ved at sætte krydset det samme sted som sidst. Man kan ikke ønske en bedre Helsingør ved at gøre det samme ting/handling som tidligere/forrige år. 

Vælgerne er nødt til at prøve eller gøre noget andet.

Start typing and press Enter to search