Af Kira Danholm, Liberal Alliance, Helsingør

Undskyldningerne er typisk markedspriser, prisudvikling, projektændringer el. -afklaringer.

Stigende priser og generel prisudvikling er til dels fair, da det afhænger af udbud, efterspørgsel og konjunktur. Men begge kan påføre uhensigtsmæssige besparelser under udførelsen og det bør der være fokus på fra start.

Det er ikke unormalt, at overskridelserne primært skyldes ændringer, efter byggeriet er gået i gang. Men når der jævnligt opleves større overskridelser, bør der ses på, hvad der kan gøres for at undgå det. En måde er ved at bruge mere tid i planlægningsfasen. Hellere bruge lidt ekstra på at klarlægge behovet, så det kommer med i udbud og konkurrenceudsættes, end at det kommer som en stor merudgift i udførelsen. Fx. begrundes noget af flisværkets overskridelse med tekniske afklaringer, der har ført til valg af et anlæg med højere virkningsgrad end planlagt. Virkningsgraden burde have været afklaret i planlægningen.

Det er vigtigt, at økonomien tilrettelægges sagens forudsætninger. Sagerne bør altid gennemføres med hensyn til til totaløkonomien (byggeudgifter, drift mv) og ikke blot den billigste løsning. Der skal tænkes langsigtet og ikke kun på årets anlægsbudget. Selvom kommunens budgetter, adskiller udgifterne i det totaløkonomiske perspektiv, bør det være muligt med politisk vilje, at se de langsigtede økonomiske konsekvenser i øjnene og derved imødekomme dem, således kan der også spares.

Start typing and press Enter to search