Af Kira Danholm, Liberal Alliance Helsingør

I 2016 fragtede Scandlines 410.000 lastbiler over, I 2017 428.000 og i december blev kapaciteten øget, så der kan fragtes yderligere 40.000 om året. Dertil kan vi lægge 40 lastbiler i døgnet, til det nye flisfyret kraftvarmeværk.
Trafikken i Helsingør er stigende og vores infrastruktur kan ikke følge med. Man har ikke tænkt langsigtet nok. Mere trafik fører til øgede trængsel. Trængsel og manglende parkeringsmuligheder medfører, at flere biler cirkler rundt eller står i tomgang hvilket forurener. Trængslen skal nedbringes, på den måde nedbringes forureningen også. Kapaciteten skal øges og vi skal ikke tillade, at parkering ikke indgår ifm. nybyg.
Når kommunen og virksomhederne udvikler sig, er det vigtigt, at infrastrukturen følger med. Kommunens vækst og udvikling er i den grad afhængig af en velfungerende og ikke mindst gennemtænkt infrastruktur. En infrastruktur der sætter fokus på sammenhængskraft, der medvirker til mindre trængsel, der tiltrækker nye borgere og virksomheder og som letter hverdagen for os der bor her.
Der skal tænkes langsigtet og vi skal forholde os til den trafikale fremtid. En HH-tunnel bliver formentlig en realitet og de selvkørende biler er langsomt på vej. Vi bør allerede nu tænke på intelligent trafikstyring, sikkerhed og den teknologiske udvikling.
Vi skal sikre fremkommeligheden og at der hverken opstår utilgængelige eller unødigt belastede områder. Infrastrukturen skal gøre os attraktive og så skal vi positionere os som det knudepunkt vi er.

Start typing and press Enter to search