Af Claus Helge Nielsen, Næstformand for Liberal Alliance Helsingør

Dagens HD (14/6) afslører at Helsingør Kommune ligger sidst placeret af alle Nordsjællands Kommuner når der måles gennemsnit af virksomhedernes indtjening. Under overskriften “Lokale virksomheder tjener flere penge” forsøger HD stadig at pynte på et kedeligt faktum.

Vi skal naturligvis glædes over at den øgede aktivitet også viser sig for vore virksomheders resultater. En sammenligning af gennemsnitlig indtjening er lidt som at sammenligne æbler og pærer – fordi der der er markant forskelle på hvilke virksomheder de enkelte kommuner huser. Derfor vil der være markante forskelle, som artiklen også ganske rigtigt påpeger – eksempelvis med Gladsaxe Kommune (Novo) der levere et gens. på 50 mio. kroner.

Faktum er dog at Helsingør er i udpræget grad befolket af mindre og nogle få mellemstore virksomheder, med enkelte undtagelser, selvom jeg vil tro Coloplast indgår i tallene for Fredensborg. Der er intet forkert i at have mange mindre virksomheder – det kan faktisk være en styrke, men hvis vi ser på trenden for regionen, og sætter alle andre faktorer som ens – f.eks. at alle kommuners virksomheder som helhed har oplevet økonomisk vækst, så kan man se at udviklingen alligevel ikke er tilfredsstillende – hverken for vore virksomheder, eller de borgere, der gerne vil arbejde lokalt.

Sidste år var en lignende undersøgelse med til at placere os maginalt højere end Gribskov og Halsnæs kommuner, der begge havde en positiv udvikling, mens tendensen i Helsingør Kommune var negativ. I år har både Gribskov og Halsnæs kommuner passeret Helsingør i samme sammenligning, og begge kommuner har en erhvervsstruktur der ikke er væsentforskellig fra Helsingør – faktisk vil Gribskov have færre mellemstore virksomheder. Vi klare os markant ringere end f.eks. Fredensborg, Hørsholm eller Hillerød, hvor sidste måske nok har en geografisk fordel.

Det må siges, trods de bedre økonomiske resultater, at være en alarmerende udvikling. Dels risikere vi at miste arbejdspladser og øget indtjening til vore nabokommuner – der bevisligt klare sig bedre – men vi bliver også hurtigt et mindre attraktivt valg for at tiltrække større virksomheder til at placere sig hos os.

Det siddende byråd har valgt at satse på en oplevelses- og kulturøkonomi. Dog glemmer samme byråd at for at få de ønskede attraktive børnefamilier til at vælge Helsingør kommune, er det ofte en fordel hvis mindst en af forældrene kan finde et job lokalt, så de praktiske forhold for en børnefamilie er lidt lettere. Disse (forhåbentlig) kommende borgere kan ikke alle tilpasses ind i den model kommunen vælger at prioritere med oplevelsesøkonomi. Med al respekt risikere man med denne prioritet faktisk at primært gøre kommunen mest attraktiv for pensionerede medborgere.

Derfor er det bydende nødvendigt, at byrådet begynder at prioritere erhvervslivets vilkår højere, og bliver mere opsøgende i.fh.t virksomhederne og deres planer for udbygning og placering; sørger for one-stop shopping med kontakt med kommunale myndigheder og de nødvendige tilladelser, fast tracking for særlige projekter; sørger for at der er den nødvendige infrastruktur, byggemodner (hvor muligt) flere erhvervs-grunde. Skaber vækstkuber for iværksætter virksomheder.  Med andre ord bliver væsentlig mere opmærk-som på erhvervslivet og proaktiv omkring at sikre flere virksomheder bedre vilkår og incitament til at vælge Helsingør Kommune.

Det kan godt lade sig gøre at være både en oplevelses og erhvervsby – som det er tilfældet i trekants-området i Jylland, som har et meget veludviklet ervhervsliv, og tilbyder koncerter med store navne, musicals o.s.v. hvor både Horsens og Fredericia er glimmerende eksempler herpå.

Et rimeligt spørgsmål til vor borgmester Benedikte Kiær, eller viceborgmester Henrik Møller, er hvilke tiltag de ser der skal ske for at skabe bedre vilkår og resultater for kommunens eksisterende og forhåbentlig kommende virksomheder, og derved gøre Helsingør et mere attraktivt valg for os der bor her, eller dem tænker på at flytte hertil ?

Start typing and press Enter to search