Langsigtede investeringer kræver et langsigtet perspektiv – Hastværk er lastværk!

Af Kira Danholm, bygningskonstruktør, byrådskandidat og Jan Ilum, finans uddannet, byråds- og regionskandidat for Liberal Alliance

Vi har set det før – og vi ser det nu igen. Byskolen, VUC, Kelleris, Skibstrup og stadionbyggeriet. Tingene drives igennem og giver et indtryk af manglende overblik og forhastede processer. Det er vigtigt fra begyndelsen at kæde et projekt sammen med kommunens overordnede politiske fokusområder og strategier, samt at tage rettidige beslutninger om fx organisatoriske rammer, finansieringsmodel, projektets prioritet i forhold til andre kommunale projekter.

I vores optik har stadionbyggeriet ikke den optimale placering – og slet ikke på længere sigt i forhold til andre uddannelses- og idrætsfaciliteter. Vi savner også at få opstillet nogle forskellige finansieringsmodeller for byggeriet – har man overvejet offentlige-private partnerskaber (OPP)?

En HH-tunnelforbindelse bliver med al sandsynlighed en realitet omkring 2030. Det er derfor altafgørende, at vi er på forkant. Derfor skal vi allerede nu, begynde at forholde os til fremtiden, vi skal være områdebaseret i vores tilgang. Vi skal forstå vores muligheder – og hvad der netop kendetegner Helsingør Kommune. Vi har ikke særlig mange udbygningsmuligheder, og det er derfor vigtigt, at vi udnytter dem der er, mest optimalt.

Byudvikling skal ses som et grundlag for en social, økonomisk og kulturel udvikling. Vi skal have mere fokus på sammenhængskraften mellem byerne i kommunen, og derfor skal den interne infrastruktur også følge med. Udviklingen skal med ind i lokalplanerne, da det er dem, der sammen med en overordnet helhedsplan, skal sætte rammerne for kommunens udvikling uden, at planerne bliver egentlige detailplaner. I forbindelse med nybyggeri og ombygning skal lokalplanerne overholdes, medmindre man får en dispensation til at fravige dem. Men dispensationerne skal være realistiske i helhedsbilledet og ikke medføre gener for nærområdet. Der bør derfor ikke dispenseres for fx. højder, arkitektoniske udtryk eller bil- og cykelparkerings forhold.

Start typing and press Enter to search