Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?

I Helsingør Dagblad (HD) Torsdag d. 22/6 stod at læse: ”Små overskud i Helsingørs virksomheder”, sagen blev endvidere yderligere kommenteret i en artikel i ”Business Nord” som medfulgte avisen samme dag. HD artiklen nævner, at en placering som nummer 26 ud af 29 kommuner ”er i den tunge ende”. Dog efterlades man af artiklen med det indtryk, at der ikke er nogen grund til bekymring, idet der er masser af ”aktivitet og optimisme” blandt nogle adspurgte virksomheder.

I Liberal Alliance deler vi naturligvis meget gerne denne glæde over at virksomhederne har mere at rive i, og de føler at der er grund til større optimisme – det er et godt udgangspunkt. Med dette sagt, så ser vi på
artiklernes tal og kommentarer med større bekymring end artiklens forfatter, endsige de øvrige partier i Kommunen synes at tillægge denne vigtige sag.

De oplyste tal dækker over: 1: Ringe (sammenlignelige gennemsnitlige) resultater; samt 2: Kollektivt set en betydelig ringere placering og udvikling, hvis der sammenlignes med andre kommuner af samme størrelse. Begge dele er stærkt betænkelige. Lad os kigge nærmere på hvad der muligvis er galt.

1. Ringe resultater.
   De ringe resultater siger noget om omsætningsgrundlaget, hvor virksomhedernes aktiviteter og
   omsætning forekommer at have en overvægt af at være meget lokalt baseret og med et udpræget lokalt
   fokus – det begrænser deres muligheder for udvikling. Det understreges af en overvægt af mindre
   detailhandel eller håndværks virksomheder, samt en under balance af bl.a.  business- to-business
   produktions- eller servicevirksomheder.  Så grundlaget er ikke optimalt for at vækste udenfor
   kommunens rammer.

   Denne situation kan af nogle evt. fortolkes, som markant dårligere muligheder for at etablere sig og få et
   fornuftigt og attraktivt overskud. Ydermere, er der naturligvis virksomheder som har bedre resultater   end gennemsnittet, hvorfor der må være en del, der slet ikke giver nok overskud, eller snarer et under-
   skud, og som følge heraf ej heller kan investere meget, eller intet, til at vokse for. Med andre ord en ond
   cirkel at bryde, og den er desværre negativt selvforstærkende. Desuden vil det gør kommunen mindre
   attraktiv for potentielle nye virksomheder, eller trække nye virksomheder hertil.

   En anden tolkning af det magre resultat kunne også være at virksomhederne lokalt ikke kan til-
   trække nok uddannet arbejdskraft; et forhold der også har relationer til boliger, infrastruktur m.v. og
   en (begrænset) mængde af udbudte arbejdspladser. Desværre alle områder der begrænser og
   ej heller gavner kommunen langsigtet, med mindre man gør noget for at ændre på dette.

   Situationens alvor understreges af en markant lavere egenkapital – hvor Hovedstadsregionens
   virksomheder har en gennemsnitlig egenkapital på 28,8 millioner kroner, har man i Helsingør en ditto på
   blot 8,5 millioner kroner. Dette er ikke blot et udtryk for at vi har mange små virksomheder. At have
   mange små virksomheder er bestemt ikke en dårlig ting, de skal blot have bedre muligheder for at vokse
   og konsolidere sig.
   
   Den markante forskel (71 %) efterlader desværre et generelt indtryk af at Helsingør Kommune byder
   på  dårligere betingelser for et godt erhvervsklima – og det kan virke afskrækkende for mulige nye
   virksomheder.2. Helsingør og de andre kommuner i Hovedstadsregionen.

    Det er stort set samtlige kommuner i Hovedstadsregionen som klare sig bedre end Helsingør, og
    alle størrelsesmæssigt af kommunerne ligge markant bedre til end vi.

    Vor gode naboer i Gribskov ligger en plads lavere, men hvad der ikke fremgår af den viste statistik, men
    som kan ses af den mere fyldige artikel og tallene i ”Business Nord”, viser det en anden og en mere trist   
    tendens. Heraf (se billedet) fremgår at det gennemsnitlige resultat for virksomhederne i Gribskov
    steg i perioden 2014 – 2016. I samme periode faldt resultaterne i Helsingør kommune fra 2015 til  
    2016, og dette tal ligger ydermere også under niveau for 2014.  Så tendensen i Helsingør kommune er
    desværre skuffende.

   Hvordan klarer de øvrige kommuner sig ?  Vi kan konstatere, at vor anden nabokommune Fredensborg har
   placeret sig markant bedre og indtager en fin 10.  plads – altså i de i den bedste tredjedel   og det med et
   resultat der er godt 6 gange bedre end for Helsingør.  Der er andre lignende eksempler – f.eks. Hørsholm
   nr. 7 og med 7 gange bedre resultat, eller Hillerød (overraskende kun) på plads 13, men stadig i bedste
   halvdel, og med 5 gange bedre tal end os i Helsingør. For de to sidstnævnte kommuner skal det naturligvis
   med, at de har virksomheder som Novo eller lignende virksomheder med meget høj værdi og
   indtjeningsgrad, mens Fredensborg ikke har samme type virksomheder.

Hvad gør de andre kommuner mere rigtigt end Helsingør?

    Man kan med rette spørge, hvad er det disse kommuner gør rigtigt, eller mere rigtigt end Helsingør, og
    hvorfor har vi ikke formået at tiltrække virksomheder af samme karakter som nogle af de andre
    kommuner?  Ofte høre man det slået hen med, at mange af de kommuner der klare sig bedre har en
    noget mere centrale geografiske placering, hvor Hillerød jo udgør et ”geografisk centrum” i
    Nordsjælland.   Fredensborg har næppe større geografiske fordele end Helsingør. Derfor bør vi lægge
    den tese lidt til side. Den markante forskel ligger ofte i tilgang og fokus, samt at kommunerne
    optræder som en ”partner” i forhold til det allerede etablerede erhvervsliv, eller mulige nye
    virksomheder. De andre kommuner virker meget mere opsøgende og proaktive, samt ser ud til at have
    gode resultater med en mere nærværende interesse, effektivitet og assistance til det lokale erhvervsliv.

Vi i Liberal Alliance har generelt megen fokus på virksomhedernes vilkår, fordi vi klart mener at den positive
vækst i Helsingør Kommune skal komme igennem flere lokale private arbejdspladser, der vil være attraktive
for at tiltrække flere vel uddannede og motiverede medarbejdere, samt deres familier til kommunen.
Det vil også øge vor attraktion for virksomheder med større indtjening til etablere sig i Helsingør kommune,
såvel vor attraktion for deres (lokale beskattede) medarbejdere. Det vil kræve særlige tiltag omkring infrastruktur og boliger, der kan støtte denne politik,  og det vil vi bl.a. bruge debatten op til kommunevalget på at drøfte med borgerne.

Specifikt omkring virksomhedernes vilkår, har vi tænkt os at se på nogle af de processer og procedure
kommunen har ved etablering af virksomheder, hvad kan rationaliseres; hvordan får vi et bedre
”one-stop-shopping” system for de virksomheder der skal etablere sig eller vokse – især kortere behandlingstider for byggetilladelser vil være afgørende. Kommunen har allerede taget visse tiltag i den nuværende valgperiode, men de lader ikke til at have slået særligt markant igennem – jvf de dokumenterede dårlige tal. Det skal og bør vi kunne gøre bedre !


Økonomi spiller naturligvis også en rolle, hvorfor en reduceret tilslutningsafgift vil kunne hjælpe allerede
etablerede virksomheder, men også gøre det mere attraktivt for potentielle virksomheder til at vælge
os til.

Den nuværende kommunal bestyrelse har valgt at satse på en strategi om at Helsingør skal være en
oplevelse-, fritids- og kulturby / kommune. Det er jo et forståeligt valg – vi har jo en virkeligt dejlig og
interessant by, samt skønne naturområder, men det er ikke tilstrækkeligt! Der skal et helt andet skift i fokus og indsats for at forbedre det øvrige erhvervsliv, der ikke falder indenfor rammerne af den nuværende strategi, til at få bedre vilkår til at vokse og investere i øget vækst og arbejdspladser, og markant mere fokusering på at promovere by og kommune til få flere virksomheder, eller institutioner til kommunen.

Det er nogle principper og opgaver vi i Liberal Alliance vil gøre vort yderste, når vi bliver repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse, for at fremme og skabe resultater med.

I en økonomi der oplever en bedre vækst end de foregående år, har vi mange flere muligheder for at gøre det bedre, og derfor skal vi forstå at blive meget bedre til at skabe bedre vilkår for vore erhvervsvirksomheder, både dem vi har og dem vi forhåbentlig kan få trukket hertil.
Liberal Alliance Helsingør
Jan Ilum og Kira Danholm, kandidater for Liberal Alliance til KV17
Claus Helge Nielsen, Formand for Liberal Alliance Helsingør

(Bragt i Helsingør Dagblad fredag d. 7. juli 2017)

Start typing and press Enter to search