Er udviklingen i Region Hovedstaden en trussel for Sundhedshuset?
Af Jan Ilum, Din lokale stemme ved Regionsvalget – Liberal Alliance (nr. 17 på listen)

Regionen er i øjeblikket udsat for et enormt velfærdstab på grund af Sundhedsplatformen. Hospitalerne undersøgte og behandlede langt færre patienter i første halvår af 2017 end i samme periode sidste år. Således er selve produktiviteten faldet med 5,7%, hvilket svarer til kr. 618 mio. Selve systemet har kostet den nette sum af kr. 2,7 mia. Omkostningerne er så store, at Rigsrevisionen nu er gået ind i sagen – og vil undersøge forholdene omkring Sundhedsplatformen nærmere.

Hos Liberal Alliance Helsingør, er vi forundret over, at flere lokalpolitikere/partier i kommunen nærmest udsteder en blankocheck til vælgerne på vegne af Sundhedshuset. De bør i stedet forholde sig realistisk til den alvorlige situation, som regionen og dermed Sundhedshuset befinder sig i. Vi er overbevist om, at der lå deciderede besparelser bag de forkortede åbningstider – som udelukkende kan tilskrives Sundhedsplatformen – og ikke lægemangel som Regionen meddelte.

Vores tilgang til både det nuværende og det nye Sundhedshus er ambitiøs. Vi vil i det kommende byråd se på muligheden for, at inddrage private aktører i opgaveløsningen af vores nuværende og fremtidige akutafdeling. Dette for at sikre den mest optimale indretning, funktion, kvalitet, dækning etc. i forhold til prisen. Har vi overhovedet en Region i 2021?

  • Vi er absolut ikke begejstrede for Region Hovedstaden – og den overadministration
    der finder sted
  • Vi ønsker en revurdering af Sundhedsplatformen
  • Vi ønsker at inddrage flere private aktører i opgaveløsningerne – og dermed sikre
    mere sundhed for skattekronerne
  • Vi ønsker at genindføre vagttelefonen – lægerne skal i front på 1813
    Patienten skal altid være i centrum!

Start typing and press Enter to search