Af Kira Danholm, Folketingskandidat for Liberal Alliance, Helsingør

I medierne florerer gode og mindre gode ideer i kampen om hvem der er grønnest. Hurtigt kan det virke som, at det hele handler om følelser og symbolpolitik. Men hvor langt kommer vi, når der kun handles på følelser?

Vi skal væk fra den følelsesbaserede argumentation. Indsatsen skal være faktabaseret og realistisk og bør klares på lands- og internationalt niveau. Lokalt skal vi fokusere på det der giver mening i et større perspektiv. NSPVs plan om at styrke biodiversiteten, er et godt eksempel herpå. Biodiversitet er netop et af de steder man (politisk) bør hjælpe, da det er et område marked ikke kan regulere. Staten skal sikre markeds rammerne og hverken detailstyre eller begrænse dem. Rammerne skal sættes så frit som muligt, så der åbnes op for innovation og kreativitet. Derved kan marked lettere teste løsninger og udvikle nye teknologier. Teknologier vi ikke skal underminere ved at favorisere andre.

Vi kan ikke ændre det hele alene over en nat, derfor har DK fx. forpligtet sig til FNs verdensmål. Dem kommer vi til, at leve op til med den seneste Energiaftale. Foruden de andre lande, skal vi også have os selv med. Får vi det, ved at give hinanden dårlig samvittighed fordi nogen fx. spiser kød? DK står for under 1 o/oo af den globale CO2 udledning. Selv når vi med Energiaftalen bliver et lavemissionssamfund, uafhængigt af fossile brændsler, ændre det ikke meget globalt.

Det er vigtigt at huske, at vi allerede gør meget og der er ikke udsigt til, at vi stopper med at gøre noget.

Start typing and press Enter to search