I forbindelse med KV-2013 havde LA – Helsingør en fast HH-tunnelforbindelse som sin mærkesag.

Den massive og forurenende færgetrafik på Kongevejen løses mest effektivt med en tunnelforbindelse. Færgetrafikken føres i tunnel under Snekkersten og op omkring Ramlösa. Miljø- og trængselsbelastningerne er meget store på Kongevejen og hæmmer i den grad mobiliteten i hele byen. Færgetrafikken alene udgør pr. årsdøgn 1.200 lastbiler (438.000 pr. år) og 3.400 personbiler (1,2 mio. pr. år). Dagligt opleves kødannelser i begge retninger – nogle gange helt ud til motorvejen.

Transportminister Ole Birk Olesen igangsatte i juni sammen med de svenske myndigheder en indledende strategisk analyse af en tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Skanska og flere danske pensionskasser har vist interesse for at indgå i en OPP-aftale. De 15 km motorvejstunnel og 9 km jernbanetunnel kommer til at koste 30 mia.

Tidligere undersøgelse peger på store samfundsøkonomiske gevinster i størrelsesordenen 27 milliarder. Disse gevinster opnås primært pga. en øget mobilitet på arbejdsmarkedet grundet de meget korte rejsetider mellem Danmark og Sverige

En HH-tunnel kan tidligst stå klar omkring 2030. Femern forbindelsen forventes åbnet i 2028.

Af Jan Ilum

Byråds- og regionskandidat

Liberal Alliance Helsingør

Start typing and press Enter to search